Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej

30-31 maja 2015

 W tradycyjnym ujęciu artysta to człowiek uprawniony do konfrontowania przyzwyczajeń publiczności z własnymi, nierzadko kontrowersyjnymi poglądami na proces tworzenia, sposób przedstawiania/kreowania świata czy metod twórczej pracy. Popularne przekonania dotyczące osobowości i psychiki artysty skupiają się przede wszystkim wokół pojęcia alienacji, wyobcowania, odnosząc się do wszelkich kategorii obcości, nietożsamości, konfrontując wysublimowany (a na pewno nieszablonowy) światopogląd twórcy z konformizmem i szablonowością zachowań otoczenia. Tak jednoznaczny konterfekt twórcy wyjątkowo chętnie prezentowany jest w rozmaitych utworach przynależących do literatury i kultury popularnej (fantastyka, kryminał i sensacja w literaturze, filmie, grach wideo etc.). Dzieła sztuki stały się od niedawna przedmiotem zainteresowania twórców literatury i kultury popularnej, zwłaszcza od czasu gigantycznego sukcesu Kodu Leonarda da Vinci Dana Browna. Z tego też względu interesować nas będą przede wszystkim referaty dotyczące:

  • reprezentacji malarskich i muzycznych w literaturze i kulturze popularnej;
  • postaci artysty i relacji artysta-dzieło w literaturze i kulturze popularnej;
  • poetyki ekfrazy i enklaw ikonicznych w literaturze i kulturze popularnej;
  • procesu powstawania dzieła sztuki w literaturze i kulturze popularnej;
  • problematyzacji dzieła sztuki w kategoriach transgresji, kodu czy tajemnicy w literaturze i kulturze popularnej;
  • ikonoklazmu i kontestacji sztuki w literaturze i kulturze popularnej;
  • historycznej i współczesnej sztuki w literaturze i kulturze popularnej;
  • dzieł sztuki i poszukiwaczy skarbów w literaturze i kulturze popularnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: swlikp2015@gmail.com mija 16 kwietnia 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowa­nego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów). Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 23 kwietnia 2015 roku.

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 8 maja 2015 r.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY-SA 3.0). Wybrane artykuły mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta”.

Pobierz CFP w formacie .pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s