Program

Sobota, 30 maja 2015

 

REJESTRACJA
8:00-8:45

OTWARCIE OBRAD
8.45-9.00

Dr Ksenia Olkusz,
Słowo wstępne

PANEL I 9:00-11:00
Moderator: Krzysztof M. Maj

Dr Agata Wdowik (UW), Patriotyzm popkulturowy. Malarskie motywy doby oświecenia we współczesnej przestrzeni publicznej oraz wirtualnej (1995-2015)

Mgr Ewelina Kuryłek (KUL), (Nie)przypadkowy bohater, czyli o tym, co łączy Velazqueza z Eduardem Mendozą, Degasa z Kathryn Wagner, Picassa z Zoé Valdés, Gauguina z Mario Vargas Llosą

Anna Michalik (UJ), Rysownicy i malarze. Sposoby kreowania artystów w powieściach (bio)graficznych

Mgr Agata Linek (UJ), Rola poety w kulturze popularnej

Przerwa kawowa
11.00-11.15

WYKŁAD PLENARNY 11.15:12.15
prof. dr hab. Wiesław Olkusz (UO), Jak to drzewiej ze sztuką bywało, czyli związki malarstwa i literatury w drugiej połowie XIX wieku

 Wiesław Olkusz – profesor zwyczajny w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego; autor pięciu książek (m.in. Poszukiwania „nowej Golkondy piękna” i „prastarej mądrości Indii”, czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu; Dyskretny urok sztuki radiowej. W świecie słuchowisk Kazimierza Kowalskiego; Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa) oraz ponad 90 artykułów i szkiców, publikowanych między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Literaturze Ludowej”, „Pracach Literackich”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Studiach Slawistycznych”; główne kierunki badań: recepcja kultury Wschodu w dobie pozytywizmu; piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w 2 połowie XIX wieku; paremiografia i paremiologia pozytywistyczna; relacje między literaturą i sztuką; sztuka radiowa; współczesna literatura popularna.

 

Opis:

Cykl W Sykstynie wchodzi w skład tomiku poetyckiego Italia, egzemplifikującego wpływ estetyki francuskiego Parnasu na późną twórczość Konopnickiej. Składa się z 5 liryków, osadzonych na osi syntagmatycznej i paradygmatycznej, ujawniając tym samym trzy fazy odbioru działa plastycznego. Jako wynik przekładu intersemiotycznego najbardziej interesujące są trzy środkowe liryki. Osadzone na osi paradygmatycznej mają one charakter alter-natywny; prezentując ten sam typ przeżycia estetycznego (analityczno-interpretacyjnego) stanowią zarazem przykład ekfraz y informacyjnej, skupionej na prezentacji obrazu, sumiennej egzegezie i poszukiwaniu werbalnych ekwiwalentów znaków ikonicznych. W przypadku tekstu inspirowanego Stworzeniem Adama przekład intersemiotyczny konkretyzuje się przede wszystkim w postaci destrukturalizacji liryku, jego grawitowaniu w stronę quasi-dramatu. Wielopodmiotowość, obecność i multifunkcyjność chóru, symultaniczność replik religijnego misterium to sygnały nawiązań zarówno do antycznej tragedii, jak i średniowiecznego dramatu, oddające jednocześnie immanentną cechę dzieła plastycznego, jaką jest momentalność jego recypowania. Charakter protobarokowego dzieła Michała Anioła, iluzję ruchu oddaje też warstwa dekoratywna języka (m.in. nagromadzenie czasowników, nieregularność rymu i rytmu, synkretyzm stylistyczny). O ile Stworzenie Adama jest prezentacją zdarzenia momentalnego, o tyle Sąd Ostateczny jest dziełem, którego specyfikę stanowi narracja; kompozycja fresku oparta jest bowiem na zasadzie rotującej spirali (ślimacznicy), na której osadzonych jest 6 epizodów, składających się na starotestamentową historię. Kompozycja liryku, zbudowanego z szeregu epizodów, jak i wykładnia zawartości treściowo-ideowej, dokonana za pośrednictwem verbum, zgodna jest z koncepcją Buonarrottiego. Lekcji sugerowanej przez sferę konotacyjną języka odpowiada warstwa dekoratywna (np. pointowanie epizodów krótszym zdaniem wykrzyknikowym jako wizualne i audialne zaznaczenie punktu kulminacyjnego, epitety barwy o charakterze heraldycznym czy symbolicznym, synkretyzm stylistyczny – zob. motyw Pantokratora), zaświadczające zarówno kompetencje Konopnickiej, umiejętność „czytania” dzieła ikonicz-nego, jak i doskonałość warsztatu literackiego poetki, w powszechnym odbiorze kojarzonej jako autorki wierszy o publicystycznym nachyleniu, liryków interwencyjnych czy łzawo-sentymentalnych.

Przerwa kawowa
12.15-12.30

PANEL II 12.30-14.00
Moderator: Lidia Prokopowicz

Mgr Hanna Strużyna (UO), Losy Vincenta van Gogha według Gradimira Smudji

Mgr Grzegorz Małecki (UWr), Wyboiste ścieżki sztuki, czyli o wątpliwych i niewątpliwych pożytkach z tworzenia – Birdman oraz Inside Llewyn Davis w świetle psychologii społecznej

Mgr Anna Dwojnych, (UMK), Larsa von Triera flirt ze sztuką wysoką na przykładzie „Melancholii” i „Nimfomanki”

Przerwa obiadowa
14.00-15.00

PANEL III 15.00-16.30
Moderator: Oskar Ostafin

Mgr Aneta Jałocha (UJ), KINO-POEZJA. Twórczość filmowa Jeana Cocteau

Mgr Ewelina Twardoch (UJ), Gosposia-prymitywistka, zalękniona pani domu, temperamentna portrecistka. Filmowe portrety malarek

Mgr Tomasz Rachwald (UJ), “Walk the Line” (2005, James Mangold) i “Walk Hard” (2007, Jake Kasdan). Budowa filmowej biografii muzyka i jej pastiszu

 

Niedziela, 31 maja 2015

 

PANEL IV 9.00-10.30
Moderator: Lidia Prokopowicz

Mgr Anna Rożdżyńska (UJ), Fenomen Chaplina w literaturze naukowej i kulturze popularnej

Mgr Adrian Stelmaszyk (UMK), Richard Wagner – od dramatów muzycznych do muzyki filmowej

Mgr Joanna Łuniewicz (UJ), Niegrzeczny syn Diora i przybrany wnuk Mondriana. O filmowym konstruowania postaci Yves’a Saint Laurenta jako projektanta-artysty

Przerwa kawowa
10.30-10.45

PANEL V 10.45-12.15
Moderator: Krzysztof M. Maj

Kateryna Nasonova (KSAC, Ukraina), The influence of popular culture on the transformation of social and cultural relations in contemporary society

Mgr Maria Gierszewska (UAM), Doctor Who i ziemska sztuka – analiza funkcjonowania wyobrażeń artystów w serialu BBC

Dr Ksenia Olkusz, (OBFF), Artyści i dzieła sztuki w serialach TV

 

Przerwa lunchowa
12.15-13.15

 

PANEL III 13.15-14.45
Moderator: Ksenia Olkusz

Dr Krystyna Walc (URz), Artyści i ciemne moce. Motyw twórcy i dzieła sztuki w horrorze literackim

Lidia Prokopowicz (UJ), Gdy rozsądek ustępuje przed morderczą koniecznością sztuki. Rola sztuki i artysty w prozie Anny Kańtoch

Mgr Oskar Ostafin (UJ), Sztuka Świata Dysku jako „bestiariusz” kultury

 

Przerwa kawowa
14.45-15.00

 

PANEL VI 15.00-16.30
Moderator: Oskar Ostafin

Mgr Bogusław Olszewski (UWr), Świat jako dzieło sztuki w doświadczeniu psychedelicznym i estetycznym Waltera Benjamina

Mgr Sabina Misiarz-Filipek (UJ), Wbrew regułom sztuki – strategie medialne Michała Witkowskiego

Mgr Monika Chrzanowska (UW), Nie tylko Kaczmarski. Malarze i ich dzieła w piosence

ZAMKNIĘCIE OBRAD
8.45-9.00

Podziękowania.
Informacje o perspektywach publikacyjnych.
Komunikaty organizacyjne Ośrodka Badawczego Facta Ficta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s